"АДАМ ЖӘНЕ БИОСФЕРА" ЮНЕСКО БАҒДАРЛАМАСЫ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҰЛТТЫҚ КОМИТЕТІ (МАB)

ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ ЮНЕСКО-ның Қазақстан Республикасындағы «Адам және биосфера» бағдарламалары 2016-2025 жылдарға арналған

Қазақстандық Ұлттық MAБ Комитетінің жалпы мақсаты

Қазақстан Республикасындағы биосфералық резерваттардың ұлттық желісін дамыту, оның биосфералық резерваттардың ғаламдық және аймақтық желілеріне интеграциялануы, биосфералық резерваттар мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды игерудің халықаралық тәжірибесін талдау және жалпылау, сондай-ақ ЮНЕСКО-ның «Адам және биосфера» бағдарламасы аясында экологиялық білімді, биологиялық және экожүйелік әртүрлілікті сақтау, адам мен қоршаған орта қатынастары мен таралу мәселелерін зерттеу.

Стратегиялық мақсат 1. Қазақстан Республикасында биосфералық резерваттардың ұлттық желісін дамыту

Тапсырма 1.1. Қазақстан Республикасының «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу, ЮНЕСКО жасаған «Биосфералық резерват» санатының тұжырымдамалық аппаратына сәйкес экологиялық заңнамалық базаны және Қазақстан Республикасының онымен байланысты заңнамасын жетілдіру.

Тапсырма 1.2. Қазақстанның әлеуетті биосфералық резерваттарында ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу.

Тапсырма 1.3. Қазақстан Республикасындағы ЮНЕСКО-ның «Адам және биосфера» бағдарламасының ұзақ мерзімді жоспарына және жұмыс бағдарламасына сәйкес ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың нәтижелері бойынша оларды ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік тізіміне енгізу үшін биосфералық резерваттарға номинацияларды дайындау.

Тапсырма 1.4. Зерттеу және барлау жұмыстарының нәтижелері бойынша трансшекаралық биосфералық резерваттар құру бойынша ұсыныстар әзірлеу.

Тапсырма 1.5. Халықаралық шарттар мен Қазақстан Республикасының міндеттемелері негізінде трансшекаралық биосфералық резерваттарды құруға қатысу.

Тапсырма 1.6. «Адам және биосфера» ЮНЕСКО бағдарламасы шеңберінде Қазақстан Республикасының ғылыми және мемлекеттік ұйымдары, ұлттық және халықаралық үкіметтік емес ұйымдар мен жобалар жүргізетін жұмыстарды үйлестіру.

 

Стратегиялық мақсат 2. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ РЕЗЕРВАТТАРДЫҢ ҰЛТТЫҚ ЖЕЛІСІН МОНИТОРГТАУ

Тапсырма 2.1. Ұлттық биосфералық резерваттардың жай-күйін және мониторингін және олардың ЮНЕСКО-ның халықаралық талаптарына сәйкестігін бағалаудың ғылыми-теориялық негіздерін жасау.

Тапсырма 2.2. Әр ұлттық биосфералық резерваттағы табиғи орта мен жергілікті халықтың әлеуметтік-экономикалық жағдайын бақылау жүйесін әзірлеу және уәкілетті мемлекеттік органдармен келісу.

Тапсырма 2.3. Ұлттық биосфералық резерваттар желісінің жай-күйін және олардың ЮНЕСКО талаптарына сәйкестігін жыл сайын бағалауды жүргізу және анықталған қатерлерді уақтылы жеңу бойынша ұсыныстар әзірлеу.

Тапсырма 2.4. Биосфералық резерваттарға және Қазақстан Республикасында заңды тұлға мәртебесімен ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға қатысты нормативтік құқықтық актілердің негізіне мониторинг жүргізу.

 

Стратегиялық мақсат 3. ҰЛТТЫҚ БИОСФЕРАНЫҢ РЕЗЕРВАТТЫҚ ЖЕЛІСІН ЮНЕСКО-ның ҒАЛАМДЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ ЖЕЛІЛЕРІНЕ ИНТЕГРАЦИЯЛАУ

Тапсырма 3.1. Париждегі ЮНЕСКО-ның МАБ орталық кеңсесімен және Алматыдағы ЮНЕСКО-ның кластерлік бюросымен жұмысты аймақтық және жаһандық үйлестіру және «Адам және биосфера» бағдарламасын дамыту бойынша ұлттық деңгейде күш-жігерді қолдау, сондай-ақ халықаралық форумдарға қатысу үшін жұмыс байланыстарын қолдау.

Тапсырма 3.2. ЮНЕСКО-ның биосфералық резерваттарының аймақтық желілеріне белсенді қатысу.

Тапсырма 3.3. «Адам және биосфера» бағдарламасы шеңберінде аймақтық және жаһандық деңгейде өзара ақпараттық қолдау, тәжірибе алмасу және жұмысты үйлестіру және бірлескен жобаларды жүзеге асыру үшін MAБ ұлттық комитеттерімен өзара әрекеттесу.

 

Стратегиялық мақсат 4. БИОСФЕРАЛЫҚ РЕЗЕРВАТТАРДЫ ДАМЫТУ ТЕОРИЯСЫ МЕН ПРАКТИКАСЫНА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ТӘЖІРИБЕНІ ТАЛДАУ ЖӘНЕ ЖАЛПЫЛАУ

Тапсырма 4.1. Биосфералық резерваттар мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды дамыту туралы шет мемлекеттердің заңнамаларын талдау, жалпылау және мониторинг жүргізу.

Тапсырма 4.2. Биосфералық резерваттарды игерудің теориясы мен практикасы бойынша ЮНЕСКО-ның негізгі құжаттары мен басылымдарының мәліметтер базасын құру және жүргізу.

Тапсырма 4.3. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды дамыту теориясы мен практикасы бойынша ХТҚО Дүниежүзілік қорғалатын табиғи аумақтар жөніндегі комиссиясының (WCPA-IUCN) және басқа да халықаралық ұйымдардың (WWF, ConservationBiology, FFI және т.б.) жарияланымдарының базасын құру және жүргізу.

 

Стратегиялық мақсат 5. БИОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ЭКОЖҮЙЕЛІК ӘР ТҮРЛІЛІКТІ ҚОРҒАУ, АДАМ МЕН БИОСФЕРАНЫҢ ЖАЛПЫ МӘСЕЛЕЛЕРІН ЗЕРТТЕУ

Тапсырма 5.1. Халықаралық стандарттарға сәйкес Қазақстан Республикасындағы фауна мен флора түрлерінің Қызыл кітабын жүргізу жүйесін құру және оны Халықаралық табиғатты қорғау одағының (ХТҚО, IUCN) ғаламдық Қызыл тізіміне енгізу.

Тапсырма 5.2. Өсімдіктер мен жануарлардың фондық, сирек, эндемикалық, реликті, жойылу қаупі бар, шаруашылық тұрғыдан бағалы және бөгде түрлерінің популяцияларының қазіргі жағдайын бағалау.

 

Стратегиялық мақсат 6. ҚОҒАМҒА ЮНЕСКО-ның «АДАМ ЖӘНЕ БИОСФЕРА» БАҒДАРЛАМАСЫ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ПЕН ТАБИҒАТ ҚОРҒАУ БІЛІМІН ТАРАТУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ БЕРУ

Тапсырма 6.1. Жалпы, мамандандырылған және білім беру курстарын әзірлеу және енгізу.

Тапсырма 6.2. Ғылыми білімді тарату.

Тапсырма 6.3. Веб-сайтты сүйемелдеу және дамыту.

Тапсырма 6.4. БАҚ арқылы халықты ЮНЕСКО «Адам және биосфера» бағдарламасы туралы ақпараттандыру.

Тапсырма 6.5. Баспа қызметі.

Тапсырма 6.6. Мультимедиа өнімдерін құру.

 

Стратегиялық мақсат 7: MAБ ҰЛТТЫҚ КОМИТЕТІНІҢ ҚЫЗМЕТІ МЕН ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН НЫҒАЙТУ

Тапсырма 7.1. Комитет қызметін материалдық-техникалық қамтамасыз ету.

Тапсырма 7.2. Комитет мүшелерінің біліктілігін арттыру.

Тапсырма 7.3. Қоғамдық қатынастарды қамтамасыз ету.

Тапсырма 7.4. Комитеттің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін әлеуетті донорлармен жұмыс.

 

MAБ Қазақстан ұлттық комитеті төрағасы

Биология ғылымдарының докторы

Р.В. Ященко

 

2016 жылғы 4 мамыр, Алматы қаласы