"АДАМ ЖӘНЕ БИОСФЕРА" ЮНЕСКО БАҒДАРЛАМАСЫ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҰЛТТЫҚ КОМИТЕТІ (МАB)

Марқакөл биосфералық резерваты

General location of Markakol BR

Марқакөл қазаншұңқыры Оңтүстік Алтайдың бірегей геобиожүйесі болып табылады. Ол Шығыс Қазақстанның көлемі бойынша екінші көлінің акваториясын, оның ихтио - және орнитофаунасымен, бентоспен және планктонмен, шығу тегі, таралуы және экологиясы бойынша әртүрлі, көлдің айналасындағы жоталарда мекендейтін құрлық флорасы мен фаунасының өкілдерін гидро-және гигрофиттермен біріктіреді. Марқакөл шұңқырының және оған іргелес аудандардың флорасы мен фаунасына бірқатар климаттық және орографиялық факторлардың көп факторлы әсері жабайы табиғаттың бірегей кешенінің қалыптасуына әкелді. Екі ЕҚТА-ның қашықтығы, қол жетімділігінің қиындығы, нашар қоныстануы, қатал табиғи-климаттық жағдайлары, Қазақстанда және әлемде еш жерде ұсынылмаған және қорғалмайтын эталондық экожүйелердің іс жүзінде бастапқы түрінде сақталуына ықпал етті.

Марқакөл биосфералық резерваты (бұдан әрі – Марқакөл БР) аумағының жалпы ауданы 164 408.5 га құрайды, оның ішінде Марқакөл көлінің су бетіне 46 028 га келеді, ядро аймағына (Марқакөл мемлекеттік табиғи қорығының аумағы) 28 870 га, буферлік аймаққа - 74 238.5 га, транзиттік аймаққа - шамамен 61 300 га келеді.

Биосфералық резерват ядросының аймағы Марқакөл мемлекеттік табиғи қорығының қорық режимі аймағына жататын екі кластерлік құрлық учаскесі болып табылады:

1) солтүстік таулы-орманды қорық учаскесі (учаскенің шекарасы "Марқакөл орман шаруашылығы" мемлекеттік мекемесінің бойымен № 6-7 орам бағанасына дейін, одан әрі солтүстік-батыстан мемлекеттік жер қоры жерлерінің бойымен және 25 орман орамын қоса алғанда Марқакөл көлінің жағалауымен өтеді).

2) Оңтүстік таулы-орманды қорық учаскесі (шекара Марқакөл көлінің оңтүстік-шығыс жағалауымен және одан әрі оңтүстік-батысқа "Марқакөл орман шаруашылығы" мемлекеттік мекемесімен шекарамен және одан әрі мемлекеттік жер қоры жерлерімен шекарамен өтеді.).

Map of zonation Markakol curvesA3

Марқакөл биосфералық резерватының буферлік аймағы:

1) биосфералық резерват ядросы аймағының 2 кластерлік учаскесін қоршайтын қорықтың қорғау аймағының екі құрлық учаскесі;

2) Марқакөл мемлекеттік табиғи қорығының қорық режимі аймағына жататын Марқакөл көлінің бүкіл су беті;

Ұлттық заңнама бойынша Марқакөл мемлекеттік табиғи қорығының қорық режимі аймағына жататын Марқакөл көлі ҚР Заңының 43-1-бабының бабын қолдануға және ЮНЕСКО-ның биосфералық резерват ядросы аймағында табиғи экожүйелерді қорғауға қойылатын қатаң талаптарына байланысты ЮНЕСКО биосфералық резерватының буферлік аймағына жатқызылған.

Map of Land Use Markakol curvesA3

43-1-бапқа сәйкес жекелеген мемлекеттік табиғи қорықтарды қорғау режимінің ерекшеліктері, ҚР Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы Заңының 7-тарауы:

«1. Марқакөл мемлекеттік табиғи қорығының аумағында рұқсат етіледі:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысы болған кезде биологиялық негіздеме негізінде осы қорықтың күзет аймағында тұратын жергілікті халықтың мұқтажы үшін арнайы бөлінген учаскелерде әуесқойлық (спорттық) балық аулау;

2) мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысы болған кезде биологиялық негіздеме негізінде жануарлардың санын реттеуге қолданылады».

Марқакөл БР транзиттік аймағы (өтпелі аймақ) Марқакөл мемлекеттік табиғи қорығының қорғау аймағының көп бөлігін алып жатыр. Ауыспалы аймақ жерінің жалпы ауданы 61 300 га құрайды, өзінің климаттық жағдайына байланысты адамдардың өмір сүруінің неғұрлым қолайлы жағдайлары Марқакөл көлінің жағалау аумағында орналасқан. Нәтижесінде елді мекендердің негізгі шоғырлануы Марқакөл көлінің жағалауымен шектеседі (Урунхайка ауылы, Матобай, Глухов, Еловка ауылдары). Әртүрлі жергілікті фермерлерге және өндірістік ауыл шаруашылығы кооперативтеріне бекітілген. Транзиттік аймақтың жерлерінде әуесқойлық аң аулау және балық аулау, мал жаю және ауыл шаруашылығы өсімдіктерін өсіру жүргізіледі.

Барлық үш аймақ бір-бірімен байланысты және бірін-бірі толықтырады. Ядро аймағы келушілер үшін жабық және аймақтық табиғи кешендердің анықтамалық учаскелері, сондай-ақ флора мен фаунаның жабайы түрлерінің жұмсалмайтын генетикалық қоры болып табылады, бұл аймақ ұзақ мерзімді мониторинг жүргізу кезінде бақылау аймағы болып табылады.  Буферлік аймақ сонымен қатар қауіпсіздік режимінде, бірақ адамның шектеулі қызметіне (туризм, ғылыми зерттеулер, білім беру бағдарламалары, табиғи жаңартылатын ресурстарды ішінара пайдалану және т.б.) рұқсат етіледі. Екі аймақ табиғи кешендерді сақтау функциясын және ішінара тұрақты даму функциясын орындайды. Өтпелі аймақ жергілікті халықтың тіршілік әрекетін жүзеге асыру, экономиканы, мәдениетті және білім беруді дамыту үшін пайдаланылады. Табиғи кешендерді қорғаудың қатаң режимі жоқ, бірақ табиғатты пайдалануға шектеулер бар (экологиялық лас өндіріске тыйым салынады). Жалпы, мұндай аймақтарға бөлу әлеуметтік-экономикалық даму мен жабайы табиғи кешендерді қорғау арасындағы жанжалды жеңуді қамтамасыз етеді және экономика мен мәдениеттің тұрақты дамуына мүмкіндік береді.

Map of Land Use Markakol curvesA3

Әріптестердің тиісті тобын тарту үшін БР Марқакөл Үйлестіру кеңесі құрылды, оған мемлекеттік табиғи қорықтың, табиғат пайдаланушылардың, жергілікті билік органдары мен қоғамдық ұйымдардың өкілдері енгізілді. Жергілікті қауымдастықтар БР басқару жоспарын әзірлеуге және резерватты біріктірілген басқарудағы Үйлестіру кеңесіне қатысу арқылы тартылды. Ядро аймағын және буферлік аймақты толық басқаруды Марқакөл мемлекеттік табиғи қорығының әкімшілігі жүзеге асырады, бірақ жергілікті қауымдастықтар осы аймақтардың табиғи кешендері туралы толық ақпаратты алады, ол кейіннен білім беру мақсатында, сондай-ақ буферлік және өтпелі аймақтарда туристік маршруттарды дамыту, ғылыми негізделген табиғатты пайдалануды дамыту және т. б. пайдаланылады.

Қазіргі уақытта БР аумағында табиғи кешендердің жай-күйі мен сақталуына мониторинг, сондай-ақ популяциялардың жай-күйін нақтылау, жануарлар мен өсімдіктердің сирек кездесетін түрлерінің экологиясының ерекшеліктерін анықтау үшін сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлерге мониторинг жүргізіледі, бұл осы түрлердің сақталу және қалпына келу перспективасын бағалауға мүмкіндік береді. Мониторингтің мақсаты-БР аумағындағы өсімдіктер мен жануарлардың жай-күйі туралы, сондай-ақ олардың мекендеу ортасының жай-күйі туралы тұрақты объективті деректер алу. Мониторинг деректерінің негізінде популяциялар мен экожүйелердің жай-күйіне, БР жұмыс істеу тиімділігіне ағымдағы бағалау жүргізу, сондай-ақ дағдарысты жағдайлар мен жағымсыз құбылыстардың алдын алу (жою) жөніндегі шараларды әзірлеу қажет. Мониторинг шеңберінде "табиғат жылнамасы" жүргізіледі, сондай-ақ сүтқоректілердің, құстардың және омыртқасыз жануарлардың санын есепке алу жүргізіледі. "Табиғат шежіресінде" флора, фауна, гидрология, фенология, метеорология, сондай-ақ биотикалық (тірі), абиотикалық (тірі емес) және антропогендік (адам қызметімен байланысты) факторлар нәтижесінде болатын өзгерістер туралы ғылыми материалдар жиналады. Әр кітап 13 бөлімнен тұрады, олар: ауа-райы жағдайлары, флора мен өсімдіктер, фауна, фенологиялық бақылаулар, ЕҚТА-ның табиғи кешендеріне антропогендік (техногендік) факторлардың әсері. Жыл бойы материал жинау үшін қызметкерлер қорық аумағына шығады. Камералдық кезеңде деректерді өңдеу және қорыту, гербарийді ресімдеу және анықтау жүргізіледі.

Марқакөл қорығын басқару жоспарына сәйкес мемлекеттік табиғи-қорық қорының объектілерін түгендеу және зерттеу, сондай-ақ табиғи процестердің табиғи ағымын және экологиялық мониторингті зерттеу бойынша ғылыми зерттеулер жүргізіледі. Бұл ғылыми еңбектерге "Табиғат шежіресі" бағдарламасы бойынша құбылыстар мен процестерді бақылау, флора мен өсімдіктерді түгендеу, сирек кездесетін және жойылып бара жатқан омыртқалылар мен омыртқасыз жануарларды зерттеу, биоалуантүрліліктің жай-күйін және индикаторлық түрлер популяциясының жай-күйін бақылау кіреді. Биосфералық резерватта екі көрме залынан тұратын Табиғат мұражайы белсенді жұмыс істейді.

Мәдени-ағарту іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу үшін резерватта экологиялық ағарту бөлімі бар, онда 3 адам жұмыс істейді. Экологиялық ағарту жұмысының негізгі нысандары күзет аймағындағы экологиялық соқпақтарда, Табиғат мұражайында экскурсиялар өткізу, дәрістер оқу, БАҚ-та танымал мақалалар жариялау болып табылады. Саябақтар шеруі, құстар күні және т. б. сияқты табиғатты қорғау шаралары жүргізілуде.

Марқакөл биосфералық резерватының аумағы оңтүстік Алтай таулы және орманды-шалғынды дала округінің орманды-шалғынды-далалық орта және биік таулы геоботаникалық ауданына жатады. Бұл аумақта жалпы бес биік өсімдік белдеулері бөлінеді: орманды дала, таулы-тайгалы, субальпілік, биік таулы және нивальды.

Көл суының кемерінен теңіз деңгейінен 1449,5-1500 м биіктіктегі орман фитоценоздарының төменгі шекарасына дейінгі жолақ. Ол жазық көл-өзен жазығында қалыптасады, ішінара оңтүстік беткейлердің төменгі бөлігіндегі шлейфтермен, өзен конустарымен көтеріледі. Белдеуде 15 формация бөлінген, олардың әрқайсысы бірнеше өсімдік бірлестіктерінен тұрады.

Тау-тайгалық белдеуі.

Topographic map Markakol BR

Ол оңтүстік таулы орман учаскесінің (Азутау жотасының солтүстік баурайы) жағалау сызығынан 1900 м биіктікке дейінгі бүкіл аумағын алып жатыр. Негізгі фон - барлық орманды алқаптың 61%-ын алып жатқан ақшылқылқан жапырақты ормандар.

Таулы-тайгалық белдеуінің шегінде 3 биіктік белдеулер бөлінеді: I төменгі - қайың-балқарағай ормандары. Су жиегінен жоғарғы шекараға дейін Betula pendula (1500-1600 м), шөп қабаты - түрлі шөптесін өсімдіктер таралған. II орта-жапырақты және қара қылқанжапырақты ормандар. Қара қылқанжапырақты ормандар - қорықтың қазіргі аумағында максималды мұздануға дейін қалыптасқан байырғы ормандар. Қазіргі уақытта олар шағын аудандарда сақталған, экологиялық жағынан салыстырмалы түрде қолайлы, көбінесе депрессияға ұшырайды. Larix sibirica - мұз дәуірінен кейінгі жас орман фитоценоздарының басым түрі; қорық аймағында олар таралу аймағының оңтүстік шекарасында орналасқан.

Субальпілік белдеу орманның жоғарғы шекарасы аймағындағы қауымдастықтарды теңіз деңгейінен 1800-1900-2000-2100 м биіктікте біріктіреді. Оған шалғынды және субальпілік орман қауымдастықтары кіреді. Субальпілік белдеу үшін келесі 2 белдеу тармағына бөлуге болады (Огуреева, 1980): I-белдеу тармағы - субальпілік шалғындар мен II-белдеу тармағы - аласа қайың шоғыры. 

I-белдеу тармағы үшін субальпілік шалғындардың белдеулерінде жеткілікті ылғалдану жағдайлары сипатталады, бұл қардың кеш еруіне, будың конденсациясына және жазғы кезеңдегі атмосфералық жауын-шашынға байланысты. Олар қысқа вегетациялық кезеңмен ерекшеленеді (субальпілік биік шөпті шалғындарда ең аз): шамамен 1-10.VI - 20 VIII тез кебу есебінен.

Биікшөптесінді субальпілік шалғындар формациясы солтүстік аймақта, субальпілік белдеудің төменгі бөлігінде, биікшөптесінді сағызқарағаймен кезектесіп, солтүстік экспозицияда таудың макробеткейлерінде субальпілік парк сағызқарағайларымен кешенге енеді. Олар өсімдіктердің табиғатына орманды биік шөптесінді шалғындарға ұқсас, бірақ олар ерекше түрлер құрамымен және генезисімен сипатталады: олар орманның жоғарғы шекарасымен байланысты бастапқы түрі, ал орман шалғындары өрттер мен орманның жоқ болуының нәтижесі болып табылады, бұл субальпілік жоғары шөптесінді шалғындарды жеке формацияға жатқызуға мүмкіндік береді. 2 деңгейлі қауымдастықтар: I деңгей шөптің биіктігі 100-150 см, проекциялық жабын 100%, шымданған 6-8%. Дәнді дақылдардың құрамы нашар: Calamagrostis sp., Poa sibirica, Alopecurus alpinus. Мүк жамылғысы жоқ немесе нашар дамыған. І қабатта ұсынылған орман түрлерінің 64% шөп құрамында: Rhaponticum carthamoides, Saussurea frolowii, Trollius altaicus, Geranium albiflorum, Bupleurum longifoilium, Delphinium elatum, Aconitum septentrionale, Hedysarum austrosibiricum, Veratrum lobelianum; және 50% арктоальпілік түрлер, II қабатта ұсынылған: Dracocephalum grandiflorum, Phlomoides alpine, Aquilegia glandulosa, Ptarmica sp., Omalotheca norvegica.

II- аласа қайың шоғыры белдеу тармағы.

Қауымдастық басым түрлер - Betula rotundifolia. Оңтайлы жағдайларда ол субальпілік орман қауымдастықтарының жабыны астында фитоценотикалық төзімді бұталар жасайды. Альпілік-тундралық белдеумен шекарада тундра қауымдастықтарымен бірлестікке енеді (альпілік шалғындар, мүк және қына тундраларының фрагменттері бар кешендер). Қауымдастықтың оңтүстік бөлігінде Betula rotundifolia аз кездеседі, субальпілік орман қауымдастықтарының аласа ағаштар тобында Juniperus sibirica, J. pseudosabina басым, сонымен қатар ашық беткейлерде бұталарды құрайды.

Альпі-тундра белдеуі. 

Бұл қар сызығының орналасуымен байланысты теңіз деңгейінен 2000-2500 м биіктікте Оңтүстік Сібір альпілік типіндегі формациялардың күрделі кешені. Тундра мен альпілік қауымдастықтар арасында анық емес флористикалық және фитоценотикалық шекара бар. Тау тундрасы ерекше жағдайлармен ерекшеленеді: рельефтің ерекше формалары - биік көтерілген үстірттер, күрт континенталды климат, тамыр жүйелері орналасқан аймақта вегетация кезеңінде еріген аяздың болуы. Қауымдастықтардың алуан түрлілігі альпіден тундраға дейінгі өзара ауысулардың әртүрлілігімен анықталады. Шөпті тундраларды альпілік шалғындардан ажырату критерийі өсімдік жамылғысының сирек болуы, мүктер мен қыналардың дамуы болып табылады. Альпі-тундра аймағына кездейсоқ, төменгі тау белдеулерінен қолайлы экологиялық жағдайда түсетін түрлер жиі кездеседі: Caltha palustris, Calamagrostis sp., Angelica deccurens.

Биік таулы нивальды белдеу теңіз деңгейінен 2800 м жоғары биіктікте созылады. Жоғары өсімдіктер жоқ. Жартасты жерлерде қыналардың кейбір түрлері ғана кездеседі.

Осылайша, қорықтың өсімдік жамылғысының таралуы тік топырақ-өсімдік аймағының заңдылықтарына бағынады. Сонымен қатар, Солтүстік және Оңтүстік экспозиция баурайларының өсімдік жамылғысының ассиметриясы сәйкесінше орман және дала қауымдастықтарының үстемдігімен айқын көрінеді, бұл беткейлердің ороклиматтық саралануына және тиісті микроклиматтық, эдафиялық және басқа жағдайлардың жиынтығына байланысты. Аралық экспозициялардың беткейлері алуан түрлілікпен сипатталады, шөпті қауымдастықтар үшін - өсімдіктердің теңбілділігі.

Талқыланатын аумақтың флористикалық әртүрлілігіне 75 тұқымдастың 700-ге жуық түрі кіреді. Марқакөл қазаншұңқырының шегінде, әсіресе Марқакөл МТҚ аумағында көптеген сирек кездесетін және жойылып бара жатқан өсімдік түрлері сақталған, олардың бірқатары әртүрлі дәрежедегі Қызыл кітапқа, сирек кездесетін өсімдіктер тізіміне және т.б. енгізілген, сондай-ақ Алтай мен Алтай-Саян таулы облыстарына тән эндемикалық түрлер бар.

Қорықтың бірқатар өсімдік формацияларының қайталама сипаты антропогендік әсерден шығарылған өзгертілген өсімдіктер қауымдастығын қалпына келтіру процесін ұзақ мерзімді бақылау үшін бірегей материал береді, бұл экологиялық араласуды тоқтатқан кезде өсімдік жамылғысын қалпына келтіру процесінің ұзақтығы мен барысын объективті болжау ретінде табиғат пайдалану жобаларына экологиялық сараптама жүргізу кезінде пайдалы болуы мүмкін.

Оңтүстік Алтайдың қазіргі фаунасы жоғары биологиялық әртүрлілігімен сипатталады (375 түрі): балықтың 12 түрі, қосмекенділердің 3 түрі, бауырымен жорғалаушылардың 11 түрі, құстардың 280 түрі, сүтқоректілердің 69 түрі. Осы саннан 324 түр (86.4%) Марқакөл қорығының фаунасында ұсынылған, бұл осы аумақтың жоғары өкілдік деңгейін және оның жануарлардың, оның ішінде сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген гендік қорының қоймасы ретіндегі ерекше маңыздылығын көрсетеді.

Марқакөл Алтайдың ең ірі су қоймасы бола отырып, суда жүзетін және су маңындағы құстардың түрлік сан алуандығы бойынша ең бай болып табылатынын, ал мұнда ұя салатын үйректердің кейбір түрлерінің саны бойынша (үлкен бейнеарық, айдарлы қара ала үйрек, көкала үйрек, сарыайдар үйрек және т.б.) қазақстандық және Алтай көлдерінің арасында теңдесі жоқ екенін атап өту жеткілікті. Су қоймасы сонымен қатар қоныс аударатын суда жүзетін құстар мен су маңындағы құстардың түлеу және қоныс аудару орны ретінде ерекше маңызды.

Қорық аумағында сирек кездесетін және жойылып бара жатқан жануарлар түрлері, Қызыл кітапқа енген жануарлар түрлері мекендейді. Бұл орнитофаунаның өкілдері: қара дегелек, балықшы тұйғын, бүркіт, аққұйрық субүркіт, лашын, сұр тырна, үкі. Бұл ретте қара дегелектің (15 жұп) және балықшы тұйғынның (10 жұп) көл популяциялары Қазақстан аумағындағы ең ірі болып табылады, бұл осы аумақтың табиғат қорғау мәртебесін едәуір арттырады. Қазақстандық қорықтардың ішінде Күршім жотасының солтүстік-шығыс бөлігінің альпілік және тундралық су айрықтарын мекендейтін алтай ұлары да бар. Сүтқоректілердің сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлеріне қар барысы мен тас сусары жатады.

Жалпы, Марқакөл биосфералық резерваты эндемикалық түршелердің - ақсерке тәрізді балықтарға жататын марқакөл майқанының, марқакөл қарауызының, сондай-ақ мөңке балық пен талма балық түршелерінің бірегей гендік қорын сақтайды. Майқан мен қарауыз балықтың уылдырық шашатын алаңдары көлден ағатын Қалжыр өзенінің 5 ірі саласы мен бастауында шоғырланған.

Қалжыр өзенінің шатқалында орналасқан сарқырамалар көлден Қызылащы шатқалына дейін аталған сарқырамалардан Приречное ауылының жанындағы сарқырамаларға дейінгі учаскеде мекендейтін өзен балықтарының енуіне жол бермейді.

Биоәртүрлілікті сақтау үшін Қазақстанда қорық режимімен қамтылмаған өзен нысандары - майқан мен қарауыз балықтың маңызы өте зор.

Қорықтың учаскелері бағалы аңшылық-кәсіпшілік аңдардың 18 түрінің маңызды мекендеу орындары болып табылады: қоңыр аю, түлкі, қасқыр, құну, бұлғын, сарғыш күзен, ақкіс, сасық күзен, америкалық қаракүзен, борсық, өзен кәмшаты, сілеусін, бұлан, марал, елік, тиін, сұр суыр және ақ қоян.

Қалжырдың қайнар көзі көптеген суда жүзетін құстар мен су маңындағы құстардың, әсіресе өзен мен сүңгуір үйректердің, балшықшылардың, шағалалар мен қырқылдақтардың көші-қон және қорек шоғырлануының орны ретінде маңызды рөл атқарады. Қалжырдың жоғарғы ағысының қатып қалмайтын учаскелері суда жүзетін құстардың қыстауының негізгі орны болып табылады (үлкен бейнеарық, көкала үйрек, айдарлы қара ала үйрек, барылдауық үйрек), сонымен қатар ерекше қорғауды қажет етеді. Сонымен қатар, Қалжыр шатқалы - Қызыл кітапқа енген түрлердің тұрақты ұя салатын орны - қара дегелек, бүркіт және үкі, Тихушки, Жиренки, Терек және Глуховая өзендерінің төменгі ағысы сұр тырна, балықшы тұйғын және аққұйрық  субүркіттің негізгі мекендейтін орны болып қала береді.

Оларды толық қорғау осы сирек кездесетін түрлердің ерекше популяциясын сақтауға мүмкіндік береді. Құстар, сүтқоректілер, қосмекенділер мен бауырымен жорғалаушылар үшін Тихушки, Жиренка, Терек және Глуховая өзендерінің төменгі ағысындағы батпақтар, шалғындар, шырша ормандары, қайың ормандары, теректердің экожүйелері, сондай-ақ сақталған Қалжыр шатқалының петрофильді және таулы дала кешендері ерекше құнды.

Халықаралық Табиғатты қорғау одағының ЕҚТА Санаттар жүйесі бойынша (ХТҚО) Марқакөл биосфералық резерваты бірінші санатқа (1а) - "Қатаң қорғалатын табиғи резерват - ерекше немесе типтік экожүйелері, геологиялық немесе физиологиялық ерекшеліктері және/немесе негізінен ғылыми зерттеулер және/немесе қоршаған орта мониторингі үшін жарамды түрлері бар құрлық және/немесе теңіз учаскесі" кіреді.

Биосфералық резерват, Марқакөл қазаншұңқыры және оған іргелес аумақтар аудандық (Күршім ауылы - 250 км) және облыс орталығынан (Өскемен қаласы - 500 км) едәуір қашықтықта орналасқан, бұл атмосфераның жоғары ластану деңгейін болдырмауға мүмкіндік береді. Шұңқыр ішінде ірі мал шаруашылықтарының болмауы көл суының және оған құятын өзендердің тазалығына оң әсер етеді, бұл көлдің су флорасының жағдайын тұрақтандырады. Жоғарыда айтылғандардың бәрі фитоәртүрлілікті тек қорықта ғана емес, сонымен бірге Марқакөл қазаншұңқырында да сақтауға мүмкіндік берді.

Шығыс Қазақстан облысының бірегей географиялық орналасуы, ол Еуразияның ең ірі құрлығының тереңінде, оның орталық бөлігінің шегінде, Ұлы жазықтардың – Батыс Сібірдің, Орта Азияның және Қазақстанның шекарасында орналасқан. Облыс аумағында планетаның континенттік полюсі және Еуразияның географиялық орталығы орналасқан. Табиғи жағдайлар мен ресурстардың әртүрлілігі оның экономикалық дамуына қолайлы. Шығыс Қазақстан Ертіс пен Оба бойындағы ұлы су жолының қиылысында орналасқан, республикамыздың көршілес облыстарымен, шаруашылық және мәдени қарым-қатынастағы дамыған мемлекеттермен маңызды теміржол және автомобиль магистральдарымен байланысты.

Балық шаруашылығы. 2007 жылғы 9 ақпандағы "Жеке тұлғалардың ЕҚТА-ны пайдалану қағидаларын бекіту туралы" ҚР АШМ ЕҚТА төрағасының бұйрығына сәйкес, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіппен мемлекеттік табиғи қорықтың күзет аймағында тұратын жергілікті халықтың мұқтажы үшін арнайы бөлінген учаскелерде рұқсат етілетін әуесқойлық балық аулауды қоспағанда, биосфералық резерват аумағында балық аулауға жол берілмейді. 1993 жылдан бастап жағалаудағы ауылдардың тұрғындарына көлдің шектеулі учаскелерінде әуесқойлық және спорттық балық аулауға рұқсат етілді. Марқакөл, жиынтығында көл акваториясының 5%-ын құрайды. Қазіргі уақытта бұл уәкілетті органмен әлі бекітілмеген келесі учаскелер:

№1 учаске. Марқакөл көлінің солтүстік-шығыс бөлігінде, Марқакөл ауылының жағалауына тікелей жақын орналасқан. Ауданы - 250 га.

№2 учаске. Марқакөл көлінің оңтүстік-батыс бөлігінде, Матобай ауылы елді мекенінің жағалауына жақын орналасқан. Ауданы - 60 га.

№ 3 учаске. Марқакөл көлінің солтүстік бөлігінде, Қарағайлы-Бұлақ елді мекенінің жағалауына жақын орналасқан. Ауданы - 40 га.

№ 4 учаске. Марқакөл көлінің солтүстік бөлігінде, Жоғарғы Еловка ауылының жағалауына жақын орналасқан. Ауданы-20 га.

Марқакөл резерватының аумағында балықтарды жасанды жолмен көбейту жүргізілмейді.

Биосфералық резерваттың аумағы Шығыс Қазақстан облысының Күршім ауданында орналасқан. Аудан 1927 жылы құрылған. Аудан орталығы - Күршім ауылы. Экономиканың негізгі бағыттары: ауыл шаруашылығы өндірісі; орман шаруашылығы, орман өңдеу. Аудан 23,2 мың км аумақты алып жатыр, бұл облыстың жалпы ауданының 8,2% құрайды. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер ауданның барлық аумағының 16,2%-ын, елді мекендердің жерлері - 8,9%-ды, қордағы және арнайы жер қорындағы жерлер - 72,0%-ды, өзге де жерлер - 1,8% ды құрайды.

2019 жылғы мәліметтер бойынша тұрғындарының саны 23,3 мың адамды құрады. Аудан құрамына 61 елді мекен, 12 ауылдық округ кіреді. 2007 жылы мұнда тұрақты тұруға оралмандардың 133 отбасы келгеніне және қоныс аударушылар отбасыларының жалпы саны 412 немесе 1900 адамға жеткеніне қарамастан аудан халқының саны азаюда. Халықтың азаюы барлық ауылдық округтерде байқалады. 1999 жылмен салыстырғанда соңғы халық санағы 3657 адамға азайды. Туу көрсеткіші ауданда жалпы демографиялық жағдай тұрақтанып, табиғи өсім артқанын көрсетеді. Егер 2016 жылы халықтың табиғи өсімі 120 адамды құраса, 2017 жылы 481 адам дүниеге келді, 355 адам қайтыс болды. Бірақ бұл жобалық ауылдарға қатысты емес, барлық ауылдық округтерде өсім саны аз.

Жобалық ауылдардан халықтың көші-қон ағыны күшті жалғасуда, тек бір жылда халық саны 388 адамға қысқарды, бұл ретте облыс ішіндегі көші-қон үлкен үлесті құрайды. Іс жүзінде әрбір ауылдан жыл сайын 20-30 отбасы шығады. Халықтың басым бөлігі Өскемен қаласына және Өскемен қаласына тікелей жақын орналасқан аудандарға барады. Осылайша, Куршим ауданының халқы санының өсуінің негізгі көзі халықтың шамалы табиғи өсуі және Қытайдан этникалық қазақтардың келуі болды. Аулалар саны Маралды а/о – 203, Теректі – 1135 (Теректі 980, Ақжайлау 97, Матабай 17, Мойылды 23, Тентек 18), Ақбұлақ – 238, Төсқайың – 332 (Төсқайың 142, Шанағаты 25, Бұғымүйіз 30, Балықтыбұлақ 24, Урунхайка 111).

Өнеркәсіп. Маралды ауылдық округіндегі Покровское үстіртінде алтын кені кен орнында жұмыс қалпына келтірілді, қазіргі уақытта "Алтын Айтас" кеніші 68 адамды жұмыспен қамтамасыз етеді. Теректі ауылдық округінің Ақжайлау ауылында "Марқакөл орманы" ЖШС жұмыс істейді, ол негізінен ағаш дайындаумен айналысады, бюджеттік ұйымдарды отынмен қамтамасыз етеді, ЖШС жанында ағаш аралау рамасы бар. ЖШС барлығы 21 адам жұмыс істейді. Бірқатар ірі елді мекендерде шағын өңдеу кәсіпорындары бар.

Ауыл шаруашылығы. Ауыл шаруашылығы құрылымдарының мамандануы - мал шаруашылығы дамыған қой шаруашылығы. Ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің жалпы көлемінде мал шаруашылығы өнімінің үлес салмағы – 72%-ды құрайды. Қой тұқымдары – нашар тұқымды, аралас, биязыдан қылшыққа дейін. Мал шаруашылығында - негізінен ет және сүт тұқымдарының будандары, өнімділігі төмен. Жылқы шаруашылығында жылқылардың негізгі басы - нашар тұқымды. Мал шаруашылығы өнімдерінің негізгі өндірушісі халық болып табылады: жеке аулаларда ет – 90%, сүт - 90%, жұмыртқа - 99,6% және 77% жүн өндіріледі. 2013 жылдан бастап 2018 жылға дейін ауыл шаруашылығы құралымдары мен жеке аула шаруашылықтарының мамандануында, жобалау аумағында елеулі өзгерістер болған жоқ. Халықтың және шаруа және фермер қожалықтарының негізгі саласы мал шаруашылығы саласы болып қала береді, ал егіс алаңдары мен олардың құрылымы іс жүзінде өзгерген жоқ.

Өсімдік шаруашылығы. Ауыл шаруашылығы алқаптарының негізгі алаңдарын жайылымдар алып жатыр, олар жалпы алаңның 50,6%-ын құрайды, шабындықтар 45,1%-ды , ал егістік 4,3%-ды ғана алады. Жер бедерінің ерекшеліктеріне және ауылдық округтер аумағының орналасуына байланысты егістік алқабы біркелкі бөлінбеген: Теректі - 927 га; Қалжыр – 408 га; Борановка – 359 га; Ақбұлақ – 29 га; Төсқайыңда егіс алаңдары мүлдем жоқ. Егістік алқаптарының төмендеуінің негізгі себебі күрт континентальды қатаң климат, сондай-ақ өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіруден түсетін тұрақсыз кірістер, шаруа және фермер қожалықтарының машина-тракторлық паркінің ескіруі болып табылады, бұл егістік алқаптарының қысқаруына, ал мал басының көбеюі шабындықтар мен жайылымдар алқаптарының кеңеюіне алып келді. Халық шаруашылығының және а/ш кәсіпорындарының негізгі бағыттары - мал шаруашылығы (қой шаруашылығы және жылқы шаруашылығы), ал жыртуға жарамды жерлерде: жаздық бидай, арпа, сұлы, қарақұмық өсіріледі. Егіс алқаптарының құрылымында бидай 2012-2016 жылдары 15,6%–ды, ал 2012-2018 жылдары 10,3%-ды құрады, дәнді-бұршақты және басқа да дақылдар тиісінше 23,4%-ды және 21,8%-ды құрады.

Мал шаруашылығы. Түрлер бойынша соңғы он жыл ішінде ең көп мал басын қойлар мен ешкілер алады. Негізгі мал басы 90%-ға дейін қой мен ешкі халықтың шаруашылықтарында шоғырланған. Соңғы он жыл серпінінде жобалау аумағындағы шаруашылықтардың барлық санаттарында қой мен ешкі санының өсуі байқалады. Жануарлардың осы түрлерінің санының көбеюі байырғы халықтың өсіру дәстүрлері мен дағдыларына байланысты, өйткені негізгі халықты қазақтар құрайды, сондай-ақ оларды осы өңірде ұстаудың қиын еместігі. Тарихи экскурсия аңыздағы Марқакөл көлінің атауы "марқа"сөзінен шыққан - бір жасар қозы. Жануарлар санының күрт өсуінің негізгі себебі - халық шаруашылықтарының, шаруа және фермерлік шаруашылықтардың мал шаруашылығы саласын ұлғайту және өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіруді азайту жағына қарай мамандануының өзгеруімен байланысты.

Жылқыларды барлық ауылдық округтердің тұрғындары ұстайды, ал аудандардың орта және шағын шаруа қожалықтары жылқы өсірумен айналысады. Алайда негізгі мал басы 85%-ға дейін халық шаруашылықтарында шоғырланған. Марқакөл учаскесіндегі жылқылардың жалпы саны 13500. Соңғы он жылдағы жылқылардың саны, сондай-ақ қой мен ешкі, ірі қара жыл сайын артып келеді. Марқакөл ауылдық округтерінің аумағында дәнді дақылдарға арналған егіс алқаптарының қысқаруына байланысты шошқа басы азайып, 2017 жылы бар болғаны 100 басты құрады. Үй құстарын (тауықтар, қаздар, үйректер, күркетауықтар) екі ауданның ауылдық округтерінің тұрғындары жеке аулаларында өсіреді. Соңғы жылдары олардың саны 2018 жылмен салыстырғанда (52150) 18700 данадан 40600 данаға дейін ұлғайды. Жеке секторда, а/ш кәсіпорындарында бар ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстарының барлық түрлері тұқымсыз - ХХ ғасырдың 80-ші жылдары осы аудандарға әкелінген тұқымдардың будандары. Халықтың мал шаруашылығы мен құс шаруашылығы өнімдерінің негізгі түрлері: ет (сиыр еті, жылқы еті, қой еті, шошқа еті, қаз еті, тауық еті, үйрек, күркетауық), сиыр сүті, бие сүті (қымыз), тауық жұмыртқасы, қой жүні, терілері (ІҚМ, қой, жылқы).

Биосфералық резерватта экологиялық ағарту жөніндегі жұмысты ұйымның директоры әзірлеп, бекітетін мәдени-ағарту іс-шараларының жоспарына сәйкес жүргізіледі. Қорық ұжымы 1998 жылдан бастап жыл сайын "Саябақтар шеруі" халықаралық акциясына қатысады. Осы акцияға қатысқаны үшін 2018 жылы орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің "Науқан туралы үздік бейнефильм" номинациясы бойынша грамотасы алынды.

Далалық маусымда экологиялық соқпақ және туристік бағыттар бойынша экскурсиялар жүзеге асырылады. Қорықтың Табиғат мұражайында жыл бойы дәрістер оқылып, әңгімелер жүргізіледі. Урунхай мектебінде дәрістер мен әңгімелер, факультативті сабақтар, конкурстар мен викториналар өткізіледі. Табиғат қорғау тақырыбына парақшалар шығарылады. Жыл сайын "Тазалық", "Таза жағалау" акциясы өткізіледі. 2005 жылдан бастап Марқакөл көлінің құнды балық тұқымдарының уылдырық шашу кезеңінде мектептегі "Көгілдір патруль" дәстүрі қайта жанданды. Қорық қызметкерлері аудандық және облыстық баспасөзде экологиялық және ағартушылық сипаттағы материалдарды үнемі жариялайды, қорық пен Марқакөлдің өмірі туралы телешоулар мен деректі фильмдер түсіруге белсенді қатысады.

Қорықта Марқакөл табиғи қорығының түрлерінің алуан түрлілігін көрсететін жануарлар мен өсімдіктердің экспонаттары мен фотосуреттері ұсынылған табиғат мұражайын ұйымдастыру резерваттың мәдени-ағартушылық қызметінің оң мысалы деп санауға болады. Жыл сайынғы "Саябақтар шеруі" экологиялық акциясын өткізу жыл басында әзірленеді және ғылыми-техникалық кеңестің отырысында бекітіледі. Қорық дәстүрлі түрде "Саябақтар шеруі" экологиялық акциясын ұйымдастырады.